Звіт ФОП Довгунь А.М.

ЗВІТ ФОП Довгунь А.М.

Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів за 2019 рік

Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги,             який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ)    Рівень, який був запланований                      на звітний  рік Досягнутий рівень                         за звітний рік  Запланований рівень на поточний рік 
А Б 1000 2000 3000 4000 5000
0500 Послуги з доступу до Інтернет:          
0501 Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час % не менше 65 % - 80 80
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше ніж 1% - 0 0
0503 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше ніж 90% - 95 95
0504 Відсоток відмов реєстрацій у мережі % не більше ніж 10% - 5 5